ไมค์ประชุม

Best Seller

NTS T-4

คอนเน็คเตอร์แยกสายชุดประชุม 4 ทาง (1 อินพุท / 3 เอาท์พุท) สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS DA-1

กล่องแยกสายชุดประชุม 4 ทาง (1 อินพุท / 3 เอาท์พุท) พร้อมสายยาว 2 เมตร สำหรับชุดประชุม DS-500 สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS DA-2

กล่องแยกสายชุดประชุม 4 ทาง (1 อินพุท / 3 เอาท์พุท) พร้อมสายยาว 2 เมตร สำหรับชุดประชุม DS-900 สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS AC-50 / DC-10 Cable (12m.)

สายสัญญาณสำหรับประชุมพร้อมปลั๊ก-แจีค DIN 8 ขา หัว-ท้าย ความยาว 12เมตร สำหรับชุดประชุม AC-50 / DC-10 สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS AC-50 / DC-10 Cable (5m.)

สายสัญญาณสำหรับประชุมพร้อมปลั๊ก-แจีค DIN 8 ขา หัว-ท้าย ความยาว 5 เมตร สำหรับชุดประชุม AC-50 / DC-10 สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS AC-50 / DC-10 Cable (3m.)

สายสัญญาณสำหรับประชุมพร้อมปลั๊ก-แจีค DIN 8 ขา หัว-ท้าย ความยาว 10 เมตร สำหรับชุดประชุม AC-50 / DC-10 สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS DS-500 Cable 10m

สายสัญญาณสำหรับประชุมพร้อมปลั๊ก-แจีค DIN 8 ขา หัว-ท้าย ความยาว 10 เมตร สำหรับชุดประชุม DS-500 สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS DS-500 Cable 5m

สายสัญญาณสำหรับประชุมพร้อมปลั๊ก-แจีค DIN 8 ขา หัว-ท้าย ความยาว 5 เมตร สำหรับชุดประชุม DS-500 สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS DS-500 Cable 3m

สายสัญญาณสำหรับประชุมพร้อมปลั๊ก-แจีค DIN 8 ขา หัว-ท้าย ความยาว 3 เมตร สำหรับชุดประชุม DS-500 สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS DC-10D

ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเด็นเซอร์ก้านไมโครโฟนยาว 430 มม. สำหรับผู้ร่วมประชุม สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS DC-10C

ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเด็นเซอร์ก้านไมโครโฟนยาว 430 มม. สวิทช์ไมโครโฟนสำหรับเปิด-ปิดการทำงานและสวิทช์ตัดการสนทนา มีลำโพงภายในตัวโดยลำโพงจะตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟน มีระบบปิดไมโครโฟนอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งานนานเกิน 30 วินาที สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS DC-10S

NTS DC-10S เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า NTS DC-10S สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS AC-50D

NTS AC-50D ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเดนเซอร์พร้อมไฟวงแหวนแสดงการทำงาน ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ ความยาว 48 ซม. สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS AC-50C

NTS AC-50C ไมโครโฟนประชุมสำหรับประธาน ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเดนเซอร์พร้อมไฟวงแหวนแสดงการทำงาน ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ ความยาว 48 ซม. สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS AC-50S

AC-50S เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า nts ac50s สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS AC-50A

ภาคขยายเสียงขนาด 50 วัตต์ ที่ 8 โอห์ม และไลน์เอาท์ 70/100V มีสวิทช์ตัดการสนทนาสำหรับกดตัดการทำงานของชุดผู้เข้าร่วมประชุม มีช่องต่อไมโครโฟนจากภายนอกและสัญญาณจากภายนอกอย่างละ 2 ช่อง สามารถต่อใช้งานชุดไมโครโฟนประชุมได้สูงสุด 50 ชุด มีสายสัญญาณพร้อมปรั๊กต่อแบบ DIN 8 ขา ความยาว 12 เมตร สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS DS-900DN

ไมค์ผู้ร่วมดิจิตอล รุุ่นใหม่ ไมค์ประชุม ไมค์ตั้งโต๊ะ สำหรับผู้ร่วมประชุม ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเดนเซอร์พร้อมไฟวงแหวนแสดงการทำงาน ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ ความยาว 48 ซม สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS DS-900CN

ไมค์ประธานดิจิตอล รุุ่นใหม่ ไมค์ประชุม ไมค์ตั้งโต๊ะ เอ็นทีเอส ไมค์ประธาน เป็นแบบคอนเดนเซอร์พร้อมไฟวงแหวนแสดงการทำงาน ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ ความยาว 48 ซม. สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS DS-900SR

ชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟระบบดิจิตอล สามารถบันทึกเสียงลง USB และ SD Card มีสวิตช์สำหรับเปิด - ปิดพร้อมสัญญาณไฟแสดงการทำงาน หน้าจอ LCD สำหรับแสดงการทำงานของระบบ สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS DS-500DL

ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเด็นเซอร์ พร้อมก้านไมค์ยาว 60cm.มีไฟน้ำเงินแสดงแสดงสถานะการทำงาน ตัวฐาน มีลำโพงภายในตัว ขนาด 2 วัตต์ 8 โอห์ม โดยลำโพงจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดไมโครโฟน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงหอน สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS DS-500CL

ไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม หัวไมค์เป็นแบบคอนเด็นเซอร์พร้อมไฟวงแหวนสีน้ำเงินแสดงการทำงาน ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ ตัวฐานไมค์มีสวิตช์ไมโครโฟนสำหรับเปิด - ปิดการทำงานของไมโครโฟนและสวิตช์ตัดการสนทนาสำหรับกดตัดการทำงานของชุดผู้ร่วมประชุมในตัวจะมีลำโพงภายในตัวขนาด 2 วัตต์ 8 โอห์ม โดยลำโพงจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงหอน สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS DS-500D

ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเด็นเซอร์ พร้อมก้านไมค์ยาว 48 cm.มีไฟน้ำเงินแสดงแสดงสถานะการทำงาน ตัวฐาน มีลำโพงภายในตัว ขนาด 2 วัตต์ 8 โอห์ม โดยลำโพงจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดไมโครโฟน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงหอน สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS DS-500C

ไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม หัวไมค์เป็นแบบคอนเด็นเซอร์พร้อมไฟวงแหวนสีน้ำเงินแสดงการทำงาน ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ ตัวฐานไมค์มีสวิตช์ไมโครโฟนสำหรับเปิด - ปิดการทำงานของไมโครโฟนและสวิตช์ตัดการสนทนาสำหรับกดตัดการทำงานของชุดผู้ร่วมประชุมในตัวจะมีลำโพงภายในตัวขนาด 2 วัตต์ 8 โอห์ม โดยลำโพงจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงหอน สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

NTS DS-500SR

NTS DS-500SR เครื่องควบคุมการประชุมมีระบบบันทึกเสียงในตัว USB และ SD CARD สอบถามราคาแอดไลน์ adaysound

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

TOA TS-7912D-AS

TS-7912DW เป็นหน่วยกลางสำหรับ TOA Conference System ด้วยการใช้ขั้วต่อสายเชื่อมต่อช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยการประชุมของ TS-791L และ TS-792L ซึ่งประกอบกันเป็นระบบการประชุม มีเพาเวอร์แอมป์ในตัว 120W สำหรับลำโพงภายนอก การทำงานของชุดประชุมและเครื่องขยายสัญญาณเสียงแต่ละตัวมีแหล่งจ่ายไฟของตัวเอง TS-7912D มาพร้อมกับขั้วต่อการเชื่อมต่อการประชุมผ่านวิดีโอ เช่น พอร์ต USB หรือแจ็ค RCA นอกจากนี้ยังมีขั้วต่อการเชื่อมต่ออีควอไลเซอร์เพื่อเชื่อมต่ออีควอไลเซอร์หรือตัวประมวลผลสัญญาณอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีสล็อต 2 ช่องสำหรับโมดูล Wireless Tuner WTU-M9800 โดยเฉพาะ ด้วยการใช้ตัวยึดสำหรับติดตั้งบนชั้นวางที่เป็นอุปกรณ์เสริม จึงสามารถติดตั้งในชั้นวางอุปกรณ์มาตรฐาน EIA (ขนาด 2 หน่วย)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿46,000 ฿46,000
 

 

Best Seller

TOA TS-7912DW-AS

TS-7912DW เป็นหน่วยกลางสำหรับ TOA Conference System ด้วยการใช้ขั้วต่อสายเชื่อมต่อช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยการประชุมของ TS-791L และ TS-792L ซึ่งประกอบกันเป็นระบบการประชุม มีเพาเวอร์แอมป์ในตัว 120W สำหรับลำโพงภายนอก การทำงานของชุดประชุมและเครื่องขยายสัญญาณเสียงแต่ละตัวมีแหล่งจ่ายไฟของตัวเอง TS-7912D มาพร้อมกับขั้วต่อการเชื่อมต่อการประชุมผ่านวิดีโอ เช่น พอร์ต USB หรือแจ็ค RCA นอกจากนี้ยังมีขั้วต่อการเชื่อมต่ออีควอไลเซอร์เพื่อเชื่อมต่ออีควอไลเซอร์หรือตัวประมวลผลสัญญาณอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีสล็อต 2 ช่องสำหรับโมดูล Wireless Tuner WTU-M9800 โดยเฉพาะ ด้วยการใช้ตัวยึดสำหรับติดตั้งบนชั้นวางที่เป็นอุปกรณ์เสริม จึงสามารถติดตั้งในชั้นวางอุปกรณ์มาตรฐาน EIA (ขนาด 2 หน่วย)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿48,000 ฿48,000
 

 

Best Seller

TOA TS-791L-AS

เป็นชุดไมค์ประธานที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาช่วยให้ติดตั้งและจัดเก็บได้ง่าย การวางปุ่มเสียงพูดในตำแหน่งเปิดจะทำให้สามารถพูดได้และปิดใช้งานลำโพงเพื่อป้องกันเสียง feedback หากปุ่มเสียงพูดอยู่ในตำแหน่งปิด จะไม่สามารถใช้ไมโครโฟนได้ แต่ลำโพงเปิดอยู่ ทำให้สามารถตรวจสอบเสียงจากชุดผู้ร่วมประชุม (TS-792L) ได้ โดยการกดปุ่ม priority ชุดประธานจะมีความสำคัญเหนือชุดผู้ร่วมประชุมใดๆ มาพร้อมกับไมโครโฟนแบบยาวเป็นอุปกรณ์เสริมมาตรฐาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,800 ฿13,800
 

 

Best Seller

TOA TS-792L-AS

เป็น Delegate unit สำหรับระบบ TOA Conference ที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาช่วยให้ติดตั้งและจัดเก็บได้ง่าย การวางปุ่มเสียงพูดในตำแหน่งเปิดจะทำให้สามารถพูดได้และปิดใช้งานลำโพงเพื่อป้องกันเสียง feedback หากปุ่มเสียงพูดอยู่ในตำแหน่งปิด จะไม่สามารถใช้ไมโครโฟนได้ แต่ลำโพงเปิดอยู่ ทำให้สามารถตรวจสอบเสียงจากหน่วยการประชุมอื่นได้ ชุดผู้ร่วมประชุม TS-792L มาพร้อมกับไมโครโฟนแบบยาวเป็นอุปกรณ์เสริมมาตรฐาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,800 ฿13,800
 

 

Best Seller

TOA TS-D1100-MU

ชุดควบคุมหลัก TS-D1100-MU ของระบบการประชุมดิจิตอล TOA ได้รับการออกแบบโดยเชื่อมต่อกับชุดประธานและผู้ร่วมประชุมอย่างง่ายโดยใช้สาย CAT5e STP LAN ชุดควบคุมหลักนี้มีฟังก์ชันการบันทึก การควบคุม PC (*1) และความสามารถในการยืนยันการเชื่อมต่อด้วยสัมผัสเดียว การกำหนดค่าสายโซ่เดซี่อย่างง่ายสามารถเชื่อมต่อชุดประธาน/ผู้ร่วมประชุมได้สูงสุด 32 ชุด และสำหรับการขยายเพิ่มเติมของระบบ สามารถเพิ่มยูนิตควบคุมย่อย TS-D1000-SU ได้สูงสุด 5 ยูนิต ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับประธาน/ผู้ร่วมประชุมได้มากถึง 246 ยูนิต การเชื่อมต่อกับพีซีช่วยให้สามารถรับอินพุตและเอาต์พุตเสียงระหว่างการประชุมทางเว็บและการประชุม ทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับเสียงที่ชัดเจนและฟังง่าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿58,000 ฿58,000
 

 

New

TOA YR-790-3-AS

TOA YR-790-3-AS Extension Cord YR-790-3 เป็นสายต่อที่ใช้เชื่อมต่อระหว่าง Central Unit และ Conference unit ของระบบการประชุม (TS-791L และ TS-792L)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,400 ฿2,400
 

 

ตัวกรอง (0) ล้าง

หมวดหมู่สินค้า


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้